Tag: Caribbean Bay

Khám phá công viên nước Caribbean Bay Hàn Quốc

Caribbean Bay là công viên nước ở Yongin Hàn Quốc. Nó được khai trương vào năm 1996, và là công viên nước trong nhà, ngoài...