20180131-PAGEONE-Tricycle-Tours

Xe jeepney được trang trí sặc sỡ

Trycicle phương tiện khá phổ biến tại Philippines

20180131-PAGEONE-Tricycle-Tours
Đánh giá bài viết
Xe jeepney được trang trí sặc sỡ
Kalesa loại xe này chỉ phục vụ cho khách du lịch

Khuyến mãi Cebu Pacific