Kalesa loại xe này chỉ phục vụ cho khách du lịch

Xe jeepney được trang trí sặc sỡ

Kalesa loại xe này chỉ phục vụ cho khách du lịch

Kalesa loại xe này chỉ phục vụ cho khách du lịch
Đánh giá bài viết
20180131-PAGEONE-Tricycle-Tours

Khuyến mãi Cebu Pacific