Tham quan bảo tàng Cố cung Đài Loan

RICK YI, TAIWAN NEWS
AUG-28-2009 TAIPEI, TAIWAN
Tourists check out gifts at the National Palace Museum.

Tham quan bảo tàng Cố cung Đài Loan
Đánh giá bài viết

Khuyến mãi Cebu Pacific