Toril” màu đỏ lớn được đặt ngay lối vào đền thờ Shinto.

Toril” màu đỏ lớn được đặt ngay lối vào đền thờ Shinto.

Toril” màu đỏ lớn được đặt ngay lối vào đền thờ Shinto.

Toril” màu đỏ lớn được đặt ngay lối vào đền thờ Shinto.
Đánh giá bài viết
Nét độc đáo riêng của ngôi làng

Khuyến mãi Cebu Pacific