Nơi tiếp nhận hành lý

Sân bay được xây dựng vào năm 1940

Nơi tiếp nhận hành lý

Nơi tiếp nhận hành lý
Đánh giá bài viết
Sân bay được xây dựng vào năm 1940
Sân bay quốc tế Francisco Bangoy

Khuyến mãi Cebu Pacific