Sân bay được xây dựng vào năm 1940

Sân bay được xây dựng vào năm 1940

Sân bay được xây dựng vào năm 1940

Sân bay được xây dựng vào năm 1940
Đánh giá bài viết
Nơi tiếp nhận hành lý

Khuyến mãi Cebu Pacific