Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu của bố hoặc mẹ

Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu của bố hoặc mẹ

Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu của bố hoặc mẹ
Đánh giá bài viết
Trẻ em không có giấy khai sinh làm thế nào để đi máy bay
Có thể dùng Giấy chứng sinh

Khuyến mãi Cebu Pacific