bien pattaya-min

Núi Phật Cheechan là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Thái Lan

Biển Pattaya cũng là điểm đến nên ghé qua khi đã đến với núi Phật Cheechan

bien pattaya-min
Đánh giá bài viết
Đất nước Thái Lan là nơi đạo Phật rất được coi trọng
Quốc vương Thái Lan Rama IX (người ngồi giữa trong ảnh) chính là người đã cho xây dựng núi Phật Cheechan

Khuyến mãi Cebu Pacific