quoc vuong thai lan-min

Quốc vương Thái Lan Rama IX (người ngồi giữa trong ảnh) chính là người đã cho xây dựng núi Phật Cheechan

Quốc vương Thái Lan Rama IX (người ngồi giữa trong ảnh) chính là người đã cho xây dựng núi Phật Cheechan

Quốc vương Thái Lan Rama IX (người ngồi giữa trong ảnh) chính là người đã cho xây dựng núi Phật Cheechan

quoc vuong thai lan-min
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *